Biomimikrija global dizajn izazov​
Mislite li da imate ono što je potrebno za kopiranje/preslikavanje dizajna prirode i razvijanje vlastite biomimikrije (biomimetike)?

Biomimikrija global dizajn izazov

Biomimikrija global dizajn izazov je godišnje takmičenje za grupe studenata da koriste rješenja inspirirana prirodom i povežu ih sa globalnim izazovima sa kojima se sada suočavamo. U 2021., šestomjesečnim programom će učenici biti pripremljeni da koriste inovacije inspirirane prirodom u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Biomimikrija dizajn izazov je za mlade

Biomimikrija izazov za mlade (YDC) je besplatan projekat iskustvenog učenja napravljen za upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa dizajnom inspiriranim prirodom. Biomimikrija dizajn izazov za mlade nudi vještine i resurse da olakša nastavnicima da iskustvo učenja bude kreativno i zanimljivo, jačajući vještine kritičkog mišljenja njihovih učenika. Pružamo jasan okvir koji zadovoljava naučne standarde i omogućava učenicima rješavanje stvarnih i lokalnih problema održivosti.