O Biomime

Naša vizija

Naša vizija je prenijeti inspiraciju prirodom i inovacije iz prirode u klupe dok tragamo za rješenjima za stvarne svakodnevne izazove čovječanstva. Educirati ćemo učenike da shvate, preslikaju prirodni sklad i povežu ga sa svojim unutarnjim temeljnim vrijednostima, koje se očituju kroz inovativni dizajn i kreativno razmišljanje.

Naša vizija

Naša je misija ponuditi jedinstveno obrazovno iskustvo za djecu i mlade podučavajući ih inovativnom dizajnu inspirisanom prirodom.

Biomime Tim

Mi smo tim naučnika, pedagoga, inovatora i ekonomista koji dijele svoju strast prema prirodi kao učitelju, da bismo podučavali sa razmišljanjem, razumijevanjem i brižljivošću.

Dr. Nermina Lamadema

OSNIVAČ BIOMIME UK

Dr. Nermina je odgovorna za nadgledanje naše strateške vizije i razvojnih programa. Njeno naučni pedigre i interesi podstiču tim ka novim granicama na polju biomimetičkog dizajna i tehnološkog napretka inspirisanog prirodom.

Naučnica po struci, Nermina je molekularni i ćelijski biolog koja radi na akademskim istraživanjima, uglavnom se fokusirajući na proučavanje toga kako vanjski faktori okoline utiču na fenotip i napredovanje bolesti – epigenetika. Njeno istraživanje podržavaju tijela koja dodjeljuju grantove, a nagrađena je za svoje radove u nauci koji su objavljeni u časopisima sa visokom recenzijom. Takođe je edukator i predaje na dodiplomskim i postdiplomskim programima na univerzitetskom nivou. Radi kao STEM ambasador u nacionalnom programu kako bi nadahnula i ohrabrila mlade učenike da nastave svoje studije u nauci, tehnologiji, matematici i inženjerstvu kroz programe prilagođene u školama u Velikoj Britaniji.

Amina Elza Nouri

SUOSNIVAČICA BIOMIMIKRIJE BALKAN

Amina kombinira svoje znanje o biomimetičkim primjenama u dizajnu i tehnologiji sa svojim iskustvom kao direktorica NVO-e usmjerene na obrazovanje, a kako bi poslužila kao podrška razvoju mreže na nacionalnom i regionalnom nivou.

Trenutno je doktorant na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a njen istraživački interes je primjena biomimikrije u arhitekturi. Inovator je i bavi se istraživanjem na polju industrijske ekologije. Predsjednica je Asocijacije „Majka i dijete“ u Sarajevu, čiji su ciljevi povezati cjeloživotno obrazovanje i učenje sa duhovnom transformacijom.

Selma Bojic Kovac

MENADŽERICA OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA BIOMIMIKRIJU BALKAN

Pedagog po struci, Selma je zadužena za sve obrazovne aktivnosti Biomimikrije. Ona je odgovorna za nastavu, pripreme učenika za Globalni dizajn izazov, razvoj obrazovnih resursa, organiziranje i dijeljenje naše priče o biomimikriji.

Magistar je hemijskog inženjerstva (Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za organsku hemiju i biohemiju). Selma predaje hemiju u školi. Volontirala je u populacijskom fondu Ujedinjenih nacija i ima veliko iskustvo u podučavanju prirodnih nauka na različitim nivoima. Selma je naturopata, fitoterapeut i fitokozmetičar. Zanima je holistički pristup zdravlju, te u tu svrhu na vlastitoj farmi uzgaja organsko voće, povrće i ljekovito bilje.

Aida Etminan

VODITELJ NAUČNOG PROGRAMA BIOMIMIKRIJA I ETIKA

Aida doprinosi svojom jedinstvenom pozadinom, koja je kombinacija nauke i etike, kako bi vodila program Biomimikrija i etika, s ciljem razvijanja nastavnog plana i programa za naše buduće generacije. Ovo će biti cjelovita i jedinstvena kombinacija etike i nauke koja djeluje u skladu s prirodom.

Magistar je hemijskog inženjerstva (Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za organsku hemiju i biohemiju). Aida predaje hemiju u privatnoj srednjoj školi koristeći Kembridž obrazovni plan i program. Njeni interesi su pristup nauci sa duhovne tačke gledišta zasnovan na tradicionalnoj doktrini.

Diana Duskaj – Bezdrob

VODITELJ ZA POSLOVANJE I KOMUNIKACIJE

Diana upravlja poslovnim i marketinškim detaljima za sve naše nevjerovatne projekte vezane za biomimikriju. Ona vodi i usmjerava aktivnosti na našim platformama društvenih medija u saradnji sa ostatkom tima kako bi našu zajednicu unaprijedila vijestima, istraživanjima i događajima na ovom polju. Ona je odgovorna za našu strategiju poslovnog rasta i razvoja i upravljanje finansijskim detaljima. Diana je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.