U Biomime online školu upisano preko 150 učenika

Preko 150 učenika upisalo je online školu biomimikrije. Uskoro počinju i online predavanja, a najbolji će biti pripremljeni za veliko globalno takmičenja Biomimicry Global Design Challenge 2021.

Prvi put u Bosni i Hercegovini najmlađi će steći znanje iz iskustvenog učenja napravljenog za upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa dizajnom inspiriranim prirodom. Biomimikrija dizajn izazov za mlade će ponuditi vještine i resurse da olakša nastavnicima da iskustvo učenja bude kreativno i zanimljivo.

Učenici će biti pripremljeni da koriste inovacije inspirirane prirodom u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Pružit će se jasan okvir koji zadovoljava naučne standarde i omogućava učenicima rješavanje stvarnih i lokalnih problema održivosti.

Biomimicry Global Design Challenge 2021.

Biomimikrija global dizajn izazov je godišnje takmičenje za grupe studenata da koriste rješenja inspirirana prirodom i povežu ih sa globalnim izazovima sa kojima se sada suočavamo. U 2021., učenici će biti pripremljeni da koriste inovacije inspirirane prirodom u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Najbolji će biti predstavljeni svojim projektom na ovom velikom takmičenju.

Više o BIOMIME školi

Biomime škola je tim naučnika, pedagoga, inovatora i ekonomista koji dijele svoju strast prema prirodi kao učitelju, da bi podučavali sa razmišljanjem, razumijevanjem i brižljivošću.