Bolja budućnost je moguća. Kontaktirajte nas da bi saznali više o našoj misiji i radu ili da i sami budete uključeni.

BiomimeUK ITD
Unit 3 Merchant
Evegate Business Park
Ashford, Kent TN25 6SX

[email protected]
+387 61 60 81 81