O biomimikriji
Kopiranje i razumijevanje genijalnosti prirode

Šta je biomimikrija?

Proces preslikavanja prirodnog dizajna nazvan Biomimikrija, nudi novi pogled na svijet u kojem živimo i naše mjesto u njemu

Uzvišeni zakoni prirode i cjelovitost prirode zrače čistom i jednostavnom genijalnošću, koji kada se pravilno shvate i primjene, mogu pružiti rješenja za većinu ekoloških, socioloških i tehnoloških izazova sa kojima se danas suočavamo.

Proces preslikavanja dizajna prirode, nazvan Biomimikrija, nudi novi način gledanja na svijet u kojem živimo i naše mjesto u njemu, zasnovan na empatiji, međusobnoj povezanosti, sveprožimajućoj međuovisnosti i saradnji.

Učenjem od živih vrsta i oponašanjem strategija današnjih živih vrsta nam može pomoći u stvaranju proizvoda, procesa i politika koje će nam pomoći u oporavku i iscjeljenju ove planete, a i nas samih u tom procesu. Učenjem iz mudrosti prirode i sticanje novih uvida o njenom misterioznom djelovanju pomoći će nam da reorganiziramo svoje aktivnosti u skladu sa tim prirodnim zakonom.

Biomimikrija donosi olakšanje planeti.

Proces preslikavanja prirodnog dizajna nazvan Biomimikrija, nudi novi pogled na svijet u kojem živimo i naše mjesto u njemu

Čovjekove nepromišljene aktivnosti su dovele do velike neravnoteže na našoj planeti, jedinom domu kojeg imamo, a to se može vidjeti u svim segmentima društva. Nemoćni da se nose sa alarmantnim brojem ekoloških, klimatskih, zdravstvenih i socijalnih kriza, mnogi polako gube nadu suočeni sa rastućim problemima. Zaboravili smo da je naša Zemlja živo, pulsirajuće biće koje reagira na isti način na koji se mi odnosimo prema njoj.

Nepovoljna situacija u kojoj se danas nalazimo rezultat je percepcije našeg svijeta kao svijeta akcije a ne svijeta reakcije. Ljudi u prošlosti su uglavnom bili u skladu sa ciklusima, ritmom i suptilnim djelovanjima prirode i mogli su stvoriti organska društva blisko povezana sa prirodnim svijetom.

Racionalni, materijalistički pristup sofisticirane nauke je označio kraj te povezanosti i uvažavanja prirodnih obrazaca prirode. U žurbi da shvatimo i opišemo spoljne fizičke efekte koji se mogu osjetiti čulima, svijet unutrašnjih uzroka prirodnih pojava je postao skriven od nas. Biomimikrija nam daje nadu da promatrajući i učeći od učitelja – prirode, opet možemo pronaći rješenja za naše najveće izazove.

Biomimikrija nam može pomoći u velikoj mjeri u dizajnu

Mi smo sposobni stvoriti povoljne uslove za život, baš kao što to čini priroda.

Sa čisto eknomskog stajališta, sadašnje aktivnosti čovječanstva su dugoročno neodržive ukoliko ne postoji obilje bistre, čiste vode, zraka i bujne vegetacije. Napredak ekonomske paradigme, koji je proširio globalnu komunikaciju i međusobnu povezanost, također je doveo do porasta naše oduševljenosti i vjere u moć tehnologije. Intenzivno bavljenje ‘vrhunskom’ tehnologijom i naukom učinilo nas je nesvjesnima prirodnih energija i procesa – toliko da čak ni svakodnevni jezik koji koristimo nikada nije razvio izraze za prirodne stvari. To su stvari koje su intuitivne, čulne ili doživljene na neki drugi način kod onih koji su više povezani sa prirodom. Pojmovi poput kruženja, održivosti i regenerativnog dizajna pružaju utjehu da mi ljudi možemo postati sila za obavljanje zraka, vode i tla, umjesto da ih uništavamo.

Sposobni smo stvoriti povoljne uslove za život, baš kao što to čini priroda. Priroda koristi strukturu da promijeni funkciju i pasivne oblike energije za održavanje života, dok mi koristimo grubu silu poput eksploatacije drevnog ugljena i mnoštvo štetnih hemikalija koje štete životu uopće. Dok nastavljamo iskorištavati podzemne ostatke života iz prošlosti (ugljen, nafta, itd.), bilo bi pametno zapamtiti da u prirodi jedna krajnost uvijek pokreće drugu.

Biomimikrija nas brže vodi do održivih rješenja

Današnji inovatori u sve većem borju pažljivo prate procese istraživanja i razvoja u prirodi.

Najučinkovitiji način na koji se priroda brani je od slabosti čovjeka, njegovih djela i njegovih aktivnosti. Posljedice kršenja svakog prirodnog principa znače da ćemo se, prije ili kasnije, dovesti do vlastitog nestanka urušavanjem svega što smo pažljivo izgradili.

Sve je vođeno jednim zakonom: ljudsko biće je mikrokosmos, a zakoni koji počivaju u kosmosu djeluju i u najsitnijem ljudskom biću. Današnji inovatori u sve većem broju pomno posmatrajuprocese istraživanja i razvoja u prirodi, pokušavajući ih oponašati kako bi stvorili jedinstvene proizvode koji su učinkoviti i djelotvorni za održavanje života. Savremeni poljoprivredni, arhitektonski, tehnološki i ekološki dizajn ubrzano postaje prilagođen i inspiriran obrascima iz prirode.

Razvoj u biomimikriji

Ispod je pregled praćenja razvoja biomimikrije, počevši od pionira na polju holističkog promatranja prirode do naučnika modernog doba koji pomiču granice i vode ka savremenoj primjeni.

Pokreni video

Victor Schauberger je bio austrijski šumar koji je prvi predložio revolucionaran način razmišljanja o novim konceptima u proizvodnji energije u skladu sa prirodom. Prvo je formulirao R&K princip: razumjeti, a onda kopirati prirodu. Njegovi su izumi nadahnuti prirodom uključivali spiralne cijevi za prenos vode smanjenog trenja, proizvodnju električne energije iz vode i zraka, koristeći principe stezanja i vrtloženja, te uređaje za pročišćavanje pitke vode.

Pokreni video

Naučna dostignuća nisu uvijek pronalaženje novih rješenja; ponekad se radi o kreativnoj upotrebi rješenja koja su već pronađena u prirodi. Jedan od začetnika polja zelene hemije, dr. John Warner, je otkrio da se sijede dlake mogu vratiti svoju prirodnu  boju, a potrebno je samo malo hemije tvrdokrilaca. Nastupa Dr. John Warner, predsjednik i glavni tehnološki direktor Instituta za zelenu hemiju Warner Babcock.

Pokreni video

Osnivačica Instituta za biomimikriju Janine Benyus je jedna od naučnica modernog vremena, koja je popularizirala termin Biomimikrija u novije vrijeme.

Pokreni video

Priroda ima sposobnost da se samoorganizuje i samopopravlja. Ove moćne biosile obnavljaju Zemlju i prekidaju ciklus uništenja od ljudi. Uvodeći ekološki dizajn u tehnologiju, možemo stvoriti održiviju budućnost. Nastupa Dr. John Todd, osnivač ekološkog dizajna John Todd, vodeća ličnosta u polju ekološkog dizajna.

Zašto volimo biomimikriju

Dizajn prirode je jedinstven. Povezanost sa prirodom je naše pravo po rođenju. Pogledajte ovaj kratki video osvrt ljudi na Biomimikriju i šta biomimikrija za njih znači.